Słownik Określeń Krzyżówkowych

Indianie Ameryki Płn.

TrudnośćAutor
WRONY★★★★bachaku1
ARIKARA★★★★bachaku1
KRIKOWIE★★★★bachaku1
SIUKSOWIE★★★★bachaku1
ABENAKOWIE★★★★bachaku1
ARAPAHOWIE★★★★bachaku1
SZEJENOWIE★★★★bachaku1
ATABASKOWIE★★★★bachaku1
CZOKTAWOWIE★★★★bachaku1
ALGONKINOWIE★★★★bachaku1
CZIKASAWOWIE★★★★bachaku1
KWAKIUTLOWIE★★★★★bachaku1
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
WRONYIndianie Ameryki Płn.★★★★bachaku1
ARIKARAIndianie Ameryki Płn.★★★★bachaku1
INKOWIEIndianie z Andów w krzyżówce Panorama dnia 2020-05-01★★★
IROKEZIIndianie z Ameryki Pn w krzyżówce Panorama dnia 2020-03-08★★★
MAJOWIEIndianie z Jukatanu★★★
KONKOMBAplemię zamieszkujące płn.-wsch. Ghanę i płn. Togo★★★★★galapagos1234
OSAGOWIEIndianie Ameryki Północnej, Osedżowie★★★★bachaku1
SZAUNISIIndianie z wodzem Tecumsehem★★★★★
SZOSZONIIndianie z Gór Skalistych w krzyżówce Panorama dnia 2020-12-09★★★
ARAUKANIEIndianie Ameryki Południowej★★★★★mariola1958
OSEDŻOWIEIndianie Ameryki Północnej, Osagowie★★★★bachaku1
SIUKSOWIEIndianie Ameryki Płn.★★★★bachaku1
ABENAKOWIEIndianie Ameryki Płn.★★★★bachaku1
ARAPAHOWIEIndianie Ameryki Płn.★★★★bachaku1
SZEJENOWIEIndianie Ameryki Płn.★★★★bachaku1
ATABASKOWIEIndianie Ameryki Płn.★★★★bachaku1
CZOKTAWOWIEIndianie Ameryki Płn.★★★★bachaku1
ALGONKINOWIEIndianie Ameryki Płn.★★★★bachaku1
CZIKASAWOWIEIndianie Ameryki Płn.★★★★bachaku1
KWAKIUTLOWIEIndianie Ameryki Płn.★★★★★bachaku1
OSAGOWIEIndianie Ameryki Północnej, Osedżowie★★★★bachaku1
KRIIndianie mieszkający w Kanadzie w krzyżówce Panorama dnia 2020-09-17★★★
?typ dzierżawy