Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem imię Langego, ekonomisty: