Słownik krzyżówkowy

Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem II Bułgarobójca cesarz bizantyjski w latach 976-1025: