Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówki zawierające określenie hist. kraina między Galileą a Judeą: