Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem haczyk służący do patroszenia ptactwa: