Słownik Określeń Krzyżówkowych

grupa substancji działających na receptory opioidowe

KategorieTrudnośćAutor
  • O
  • P
  • I
  • O
  • I
  • D
  • Y
  
Martusia84
SłowoOkreślenieKategorieTrudnośćAutor
MOLjednostka ilości substancji SI w krzyżówce Panorama dnia 2014-05-09 
SMAKjego receptory na języku w krzyżówce Panorama dnia 2018-07-28 
CZOPKIreceptory światła w oku 
CZUŁKIna nich receptory u owada w krzyżówce Panorama dnia 2014-05-16 
OPIOIDsubstancja działająca na receptory opioidowe w krzyżówce Panorama dnia 2019-07-16 
Martusia84
TYGIELnaczynie do mieszania i prażenia substancji w krzyżówce Panorama dnia 2012-11-16 
ZLEPEKcoś złączonego z różnych substancji
EMULSJAmieszanina dwóch substancji w krzyżówce Panorama dnia 2016-06-29
LOTNOŚĆmiara łatwości parowania danej substancji w krzyżówce Panorama dnia 2018-07-05  
NABIŚCIgrupa francuskich artystów działających w Paryżu (1888???1903)  
eliza
PRĘCIKIreceptory światła w oku w krzyżówce Panorama dnia 2012-03-17 
ROZTWÓRpo rozpuszczeniu substancji 
SUSZENIEusuwanie cieczy z substancji 
EKSYKACJAosuszanie i przechowywanie substancji w eksykatorze 
sylwek
EURORYNEKsieć banków działających na terenie Europy 
Gorol
KOMPONENTskładnik substancji
RESORPCJAodbiór częsci substancji z moczu w nerce w krzyżówce Panorama dnia 2016-11-10 
KALCYNACJAdaw. prażenie substancji w celu usunięcia lotnych składników
oona
KONCENTRACJAstężenie składnika w substancji 
sylwek
NEOBEHAWIORYZMwyjaśnia czynniki związków działających między bodźcem i reakcją
eliza
TSODILOgrupa stanowisk archeologicznych w Botswanie na Kalahari  
sylwek
LOŻAgrupa szyderców
Mazii
Krzyżówki z wyszukanym określeniem: