Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem grupa górska w Alpach, na płn od jez. Garda: