Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem grupa gór mająca podobną rzeźbę: