Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem gnostycka sekta z II w., stawiali Kaina za wzór: