Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem gaz palny otrzymywany z karbidu: