Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem fragment linii kolejowej między dwoma stacjami: