Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem fale po trzęsieniu ziemi: