Słownik Określeń Krzyżówkowych

działalność, działanie

TrudnośćAutor
  • A
  • K
  • T
  • Y
  • W
  • N
  • O
  • Ś
  • Ć
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
FIRMAprowadzi działalność handlową w krzyżówce Duże-27
FIRMYprowadzą działalność handlową
MISJEdziałalność św. Pawła
PRACAzarobkowa działalność
PRACAzajęcie, działalność
BIZNESdziałalność handlowa, interes w krzyżówce Panorama dnia 2016-03-20
NACISKdziałalność prasowa
sylwek
USŁUGIdziałalność służąca do zaspokajania potrzeb ludzi w krzyżówce Panorama dnia 2020-11-16
WPADKAkończy działalność szpiega
ZASŁUGAdziałalność godna uznania
DYWERSJAdziałalność wywrotowa
sylwek
DYWERSJAdziałalność Zośki
sylwek
KOMERCJAdziałalność nastawiona tylko na osiągnięciu zysków w krzyżówce Panorama dnia 2012-06-03
bachaku1
REWIDENTkontroluje działalność instytucji
UPADŁOŚĆkończy działalność firmy
AKTYWNOŚĆdziałalność
DZIAŁANIEdziałalność
INICJATORzapoczątkowuje jakąś działalność w krzyżówce Panorama dnia 2019-02-22
ADMINISTRACJAwszelka planowa działalność zmierzająca do pewnych celów
Wattaru
ALFABETYZACJAdziałalność oświat. ucząca analfabetów
eliza
MISJEdziałalność św. Pawła
CZYNNOŚCIdziałania