Słownik Określeń Krzyżówkowych

dział geometrii zajmujący się figurami przestrzennymi

TrudnośćAutor
STEREOMETRIA★★★★bachaku1
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
AKUSTYKAdział fizyki zajmujący się dźwiękami★★eliza
BOTANIKAdział biologii zajmujący się florą★★★BaJo
ZOOLOGIAdział biologii zajmujący się fauną★★★BaJo
ELEKTRYKAdział fizyki zajmujący się prądem★★★
FONIATRIAdział medycyny zajmujący się leczeniem wad wymowy★★★★★bachaku1
FYKOLOGIAdział botaniki zajmujący się glonami★★★★★eliza
TAFONOMIAdział zajmujący się analizą powstawania złóż szczątków organicznych★★★★psergio
BATYMETRIAdział hydrometrii zajmujący się głębokością mórz i jezior★★★★eliza
DOZYMETRIAdział fizyki zajmujący się obliczaniem dawek promieniowania★★eliza
KINEMATYKAdział mechaniki zajmujący się opisem ruchu ciał★★★eliza
MAMMOLOGIAdział zoologii zajmujący się badaniem ssaków★★★★eliza
POLIGRAFIAdział techniki zajmujący się wytwarzaniem druków★★★eliza
ANDRAGOGIKAdział pedagogiki zajmujący się wychowywaniem i kształceniem dorosłych★★★★bachaku1
PSYCHIATRIAdział medycyny zajmujący się zaburzeniami psychicznymi★★★eliza
NAFTOWNICTWOdział górnictwa zajmujący się poszukiwaniem ropy naftowej★★★★eliza
PEDEUTOLOGIAdział pedagogiki zajmujący się zagadnieniami nauczycieli★★★★★bachaku1
AGROLOTNICTWOdział lotnictwa zajmujący się opryskiem i nawożeniem★★★★bachaku1
HELMINTOLOGIAdział parazytologii, zajmujący się badaniem pasożytujących robaków★★★★eliza
PROBABILISTYKAdział matmy zajmujący się m.in. hazardem★★★jomitoka
CHIROPTEROLOGIAdział zoologii zajmujący się nietoperzami★★★★eliza
PLANIMETRIAdział geometrii★★★sashenka7
MORFOGRAFIAdział geomorfologii★★★★★sylwek
?skrzynia do wyciągania urobku