Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem dwufazowy układ rozproszony: