Słownik Określeń Krzyżówkowych

dwucukier złożony z cząsteczki glikozy i cząsteczki fruktozy

TrudnośćAutor
  • S
  • A
  • C
  • H
  • A
  • R
  • O
  • Z
  • A
Mirasisko
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
SMOGunosi cząsteczki dymu i spalin w krzyżówce Panorama dnia 2012-07-05
mariola1958
WODÓRskładnik cząsteczki wody
KALOZApolimer glikozy, substancja wyściełająca pory w sitowych elementach komórek roślinnych
bachaku1
ADDYCJAreakcja przyłączenia cząsteczki w krzyżówce Panorama dnia 2017-11-01
ADDYCJEreakcje przyłączenia cząsteczki w krzyżówce Panorama dnia 2015-07-21
CUKROZAwęglowodan złożony z fruktozy i glukozy
mariola1958
DROBINYcząsteczki w krzyżówce Panorama dnia 2019-10-20
FRUKTANpolimer fruktozy
Nonac71
IZOMERYcząsteczki o takim samym składzie, a różnym kształcie w krzyżówce Panorama dnia 2020-05-20
CYTOKINYcząsteczki białkowe wpływające na wzrost komórek
sylwian
FULERENYcząsteczki węgla z parzystą liczbą atomów (np 60)
KROPELKIcząsteczki deszczu w krzyżówce Puzzle 00
jomitoka
MOLEKUŁYcząsteczki
MOLEKUŁYcząsteczki chem.
PRZEMIAŁrozcieranie czegoś na drobne cząsteczki w krzyżówce Panorama dnia 2014-03-01
mariola1958
JONIZACJArozpad cząsteczki na jony
DEALKILACJAreakcja usunięcia z cząsteczki związku org. alkilu.
eliza
ACETYLOWANIEwprowadzanie cząsteczki acetylu do związku org.
eliza
DEKARBOKSYLACJAodszczepienie cząsteczki dwutlenku węgla z cząsteczki kwasu organicznego
draakhan
GLIKOALIKALOIDYalkaloidowe pochodne glikozy
draakhan
LAKTOZAdwucukier występujący w mleku ssaków w krzyżówce Panorama dnia 2019-11-30
PERKOZdwuczuby ptak wodny