Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem drwina ukryta w wypowiedzi aprobującej: