Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem drapieżna ryba o spłaszczonym ciele: