Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówki zawierające określenie dolna powierzchnia ograniczająca warstwę skalną: