Słownik Określeń Krzyżówkowych

dokumentacja dotycząca danej sprawy

TrudnośćAutor
DOSSIER★★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
AKTAarchiwalna dokumentacja★★★
AKTAdokumentacja w archiwum★★★
AKTAdokumentacja procesu★★★
ETOSwartości danej społeczności★★★
ETOSideały danej grupy społecznej★★★
MODELtyp samochodu danej marki w krzyżówce Panorama dnia 2013-05-23
SEZONokres zbiorów danej rośliny w krzyżówce Ze-złotą-myślą-011★★
SLANGjęzyk danej grupy społecznej★★★
MISTRZnajlepszy w danej dziedzinie sportu★★★
MODELEtypy samochodu danej marki w krzyżówce Panorama dnia 2016-11-29
REKORDnajlepszy wynik w danej dyscyplinie★★★
DOSSIERdokumentacja dotycząca danej sprawy w krzyżówce Panorama dnia 2019-08-04★★★
INTERNAnauka dotycząca chorób wewnętrznych★★★
LOTNOŚĆmiara łatwości parowania danej substancji w krzyżówce Panorama dnia 2018-07-05★★★
POUCZENIEwskazówka dotycząca postępowania w krzyżówce Panorama dnia 2012-02-19bachaku1
DEKRETACJAnotatka na podaniu, korespondencji dotycząca sposobu załatwienia sprawy★★★bachaku1
PEDAGOGIKAnauka dotycząca wychowania i nauczania★★★
CYWILISTYKAnauka dotycząca prawa cywilnego★★★bachaku1
DIAGNOSTYKAnauka dotycząca metod badania chorych★★★sylwek
SPECYFIKACJAdokumentacja★★★
SPECYFIKACJAdokumentacja★★★
AKTAdokumentacja procesu★★★
?włoski słowik