Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówki zawierające określenie dawny statek rzeczny: