Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówki zawierające określenie dawny chorąży sztandarowy: