Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem dawna stolica Bułgarii (893-972):