Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem daw. polski aparat fotogr.: