Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem daw. miejsce pobytu żubrów: