Słownik Określeń Krzyżówkowych

człowiek dążący do zgody między wyznaniami

TrudnośćAutor
  • I
  • R
  • E
  • N
  • I
  • S
  • T
  • A
oona
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
OPÓRobrona, brak zgody
RĘKAwyciągana do zgody
WETOniewyrażenie zgody, sprzeciw w krzyżówce Panorama dnia 2019-12-19
AKCEPTwyrażenie zgody; aprobata
AKCEPTwyrażenie zgody (przest.)
ODMOWAbrak zgody, sprzeciw w krzyżówce Panorama dnia 2014-06-20
ODMOWAbrak zgody na prośbę
ODMOWAbrak zgody na propozycję
ODMOWAniewyrażenie zgody
ODMOWAbrak zgody w krzyżówce 2019-35. Nakładanka
BAHAIZMruch religijny dążący do połączenia różnych wyznań w krzyżówce Panorama dnia 2013-07-15
eliza
ZWIĄZEKzgody, rządu lub przynależności w zdaniu
GumisK
NIEZGODAbrak zgody, harmonii
SPRZECIWbrak zgody
EFEKCIARZczłowiek dążący do łatwego wywierania wrażenia
bachaku1
MYŚLICIELczłowiek dążący do poznania i rozumienia rzeczywistości
eliza
AKCEPTACJAwyrażenie zgody
KARIEROWICZczłowiek dążący bez skrupułów do sukcesu
bachaku1
SIECZKOBRZĘKczłowiek ze wsi, a także człowiek nieobyty, niekulturalny
Gorol
UTYLITARYŚCIdążący do osiągania celów praktycznych, materialnych
eliza
MYŚLICIELczłowiek dążący do poznania i rozumienia rzeczywistości
eliza
EFEKCIARZczłowiek dążący do łatwego wywierania wrażenia
bachaku1