Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem część stroju ludowego: