Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem boczna belka otworu okiennego: