Słownik Określeń Krzyżówkowych

biuro uniwersyteckie

TrudnośćAutor
  • D
  • Z
  • I
  • E
  • K
  • A
  • N
  • A
  • T
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
AKRONuniwersyteckie miasto w USA
BARAKw nim biuro na placu budowy
ORBISznane biuro turystyczne w krzyżówce Panorama dnia 2019-02-22
PADWAwłoskie miasto uniwersyteckie
PADWAuniwersyteckie miasto we Włoszech
KAMPUSmiasteczko uniwersyteckie w krzyżówce Panorama dnia 2017-03-07
STUDIAuniwersyteckie
mariola1958
ATASZATbiuro urzędnika dyplomatycznego
BOLONIAwłoskie miasto uniwersyteckie
CENTRALAgłówne biuro
KANTOREKmałe biuro fabryczne
KONSULATbiuro dyplomaty
NOTARIATbiuro obecnego rejenta
NOTARIATbiuro urzędnika sądowego
NOTARIATbiuro jednego z prawników
NOTARIATbiuro sporządzania umów, testamentów
REKTORATbiuro przełożonego szkoły wyższej
REKTORATbiuro Jego Magnificencji
NEWCASTLEuniwersyteckie miasto w Australii
dzejdi
INSPEKTORATbiuro inspektora
oona
NOTARIATbiuro sporządzania umów, testamentów
ATASZATbiuro urzędnika dyplomatycznego