Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem biegnie wzdłuż okapu: