Słownik Określeń Krzyżówkowych

bada poparcie

TrudnośćAutor
  • C
  • B
  • O
  • S
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
TESTERbada próbki
UFOLOGbada obecność latających talerzy
CYTOLOGbada komórki organizmów
FONETYKbada dźwięki mowy w krzyżówce Panoramiczne-klasyczne-134
PROTEGApoparcie, protekcja
oona
ANALITYKbada próbki chem.
ANGLISTAbada język i literaturę kraju nad Tamizą
ASTRONOMbada gwiazdy
ETYMOLOGbada genezę słów
GENETYKAbada dziedziczność
GEOLOGIAbada Ziemię i jej skład
GROTOŁAZbada jaskinie
HISTORYKbada zawiłości dziejów
PSIONIKAbada zjawiska parapsychiczne w krzyżówce Panorama dnia 2017-03-18
REWIDENTbada sprawozdania finansowe
SOCJOLOGbada społeczeństwo w krzyżówce Panorama dnia 2012-11-23
PROTEKCJApoparcie, poplecznictwo
sylwek
PROTEKCJApoparcie udzielane komuś przez osobę wpływową, fory
bachaku1
PROTEGOWANIEplecy, poparcie
POPLECZNICTWOprotekcja, poparcie
sylwek
ETYMOLOGbada pochodzenie wyrazu w krzyżówce Panorama dnia 2019-05-13
ELEKTROCHEMIAbada powiązania zjawisk elektr. i reakcji chem.
dzejdi