Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem autor, który zataił swoje nazwisko: