Słownik Określeń Krzyżówkowych

absolwent studiów wyższych

TrudnośćAutor
MAGISTER★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
DAMApani z wyższych sfer★★★
ADIEUopowiadanie Balzaka ze "Studiów filozoficznych"★★★★★bachaku1
PADWAmiasto studiów M. Kopernika★★★
SESJAokres egzaminów na wyższych★★★
SPEERAlbert, jeden z wyższych funkcjonariuszy hitlerowskich (1905-1981)★★★
WÓDKAabsolwent bez dyplomu★★★sylwek
CZESNEopłata za pobieranie nauki, najczęściej spotykana w szkołach wyższych★★★kolor40
AKOLITAkleryk bez wyższych święceń★★★
ISAGOGAnauka wstępna do studiów biblijnych★★★★★Marian7_2008
TECHNIKabsolwent technikum★★bachaku1
FILISTERktoś bez wyższych aspiracji★★★★
INŻYNIERabsolwent politechniki★★★
SLAWISTAabsolwent filologii słowiańskiej★★★
UNIWEREKpot. o jednej z wyższych uczelni★★★
APLIKACJApraktyka absolwenta studiów prawniczych★★★BaJo
LICENCJATtyp studiów zawodowych★★★★dzejdi
MARKETINGstale modny kierunek studiów★★★
ADIUNKTURAstanowisko pracownika w szkołach wyższych★★★
WYCHOWANEKabsolwent jakiejś szkoły★★★
ABSOLUTORIUMukończenie studiów bez uzyskania tytułu★★★dzejdi
INŻYNIERabsolwent politechniki★★★
TECHNIKabsolwent technikum★★bachaku1
?rząd lamp wzdłuż sceny