Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówki zawierające określenie skała magmowa bogata w tlenki żelaza: