Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem ... Patek, polski zegarmistrz: