Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem ... drink, mocniejszy od long drinka: