Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem "... anioła", film Otto Premingera: