Samosia

7p
165 rozpoczęć · 165 zakończeń · 125 rozwiązań · autor:  

Poprawne rozwiązanie

Wydrukuj bezpośrednio z przeglądarki
Krzyżówka samosia: W pola otoczone linią przerywaną proszę wpisać grupę trzech różnych liter występujących w słowie SAK (za każdym razem inaczej zestawionych) i uzupełnić pozostałe kratki takimi literami, aby powstała krzyżówka złożona z rzeczowników pospolitych (sjp.pwn.pl) o początkowych literach: K, P, P, S, T, Z. Litery w polach z kropką, czytane rzędami, utworzą dodatkowe rozwiązanie (również w sjp.pwn.pl).
Zapraszamy Cię do założenia konta i zalogowania się. Będziemy sprawdzać Twoje rozwiązania, zapamiętywać niedokończone krzyżówki, pokazywać Twoje statystyki. Zaczniesz zbierać punkty i pojawisz się w rankingach. Korzystanie z serwisu jest darmowe. Możesz szybko utworzyć konto i zalogować się poprzez Facebook

Ocena krzyżówki

11

Komentarze

Lista haseł

parataksa «współrzędny układ części zdania lub zdań składowych w zdaniu złożonym»

czyżby potrzebna była wróżka który wyraz wybierze autor?

Parataksa dodana (bez udziału kabalarki).
Przepraszam za niedopatrzenie.
Pozdrawiam.

Kaszlarka = maszyna do odtłuszczania, kaszlowania jelit

Kaszlarki nie ma w dopuszczonym słowniku:
.
http://sjp.pwn.pl/lista.php?gdzie=8&co=kaszlarka
.
Pozdrawiam.

http://www.sjp.pl/kaszlarka ?...

Nie rozumiem, mam odjęte 10% za parataksę, ale program nie zaznaczył mi błędu w polu z literą T???

Jaka jest zasada, kryterium? "Trzeba" czy "wystarczy"? Czy prawidłowe hasło musi być w tym akurat słowniku sjp.pwn.pl (trzeba by w takim razie sprawdzać wszystkie słowa przed zakończeniem zadania), czy wystarczy, że tam jest, ale nie musi tam być, jeżeli występuje w innych wiarygodnych leksykonach?

Po namyśle: dla zadań typu "samosia" zawężenie dopuszczalności słów jest niezbędne, bo inaczej pojawiłyby się w rozwiązaniach bardzo dowolne konstrukcje słowne - wymyślone ad hoc albo wzięte z niepoważnych źródeł, np. z terminologii branżowej, reklamy itd.

Skoro podawany jest adres na konkretny słownik, to właśnie po to by tam szukać rozwiązań a nie błądzić po innych.

Otóż to! Zgoda.
Każde zadanie polega na ograniczeniu wyboru słów do zbioru zdefiniowanego przez autora w formie krzyżówki, rebusu itd.
W tym wypadku autor ustalił kryteria poprzez diagram (układ kratek), kombinacje liter SAK oraz ramy słownika sjp.pwn. Gdyby chciał, mógłby dodać inne dowolne kryterium, np. takie, że jedno z haseł musi oznaczać instrument muzyczny. Musi jednak te kryteria wyraźnie przekazać do wiadomości i powinien mieć pewność, że istnieje co najmniej jedno, a najlepiej: tylko jedno, prawidłowe rozwiązanie zadania.
Dyskusja wzięła się stąd, że zawężenie słownictwa do jednego konkretnego źródła - sjp.pwn - odbiega od zwykłej praktyki krzyżówkowej.

Witam.
Na stronie z linku jest kilka słowników m.in.
SJP W.Doroszewskiego i Wielki Słownik Ortograficzny w których to słownikach "KASZLARKA" występuje.Więc nie rozumiem dyskusji.Brak tego słowa w SJP.PWN może być pomyłką autorów słownika ale to już nie nasz problem.Wnoszę o uznanie zadania bez błędów.
Pozdrawiam.

Układając zadanie tego typu (bez opisów haseł), muszę ograniczyć źródła do minimum, aby wykluczyć alternatywy, korzystam więc wyłącznie z jednego - konkretnego słownika. W opisie zadania nie podaję więc jako źródła dopuszczalnych słów ani Wielkiego słownika ortograficznego PWN, ani Słownika języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego. Nie podpieram się również Uniwersalnym słownikiem języka polskiego PWN. Jako jedyne źródło wymieniam Słownik języka polskiego PWN - zwyczajowo przywoływany w innych naszych zadaniach specjalnych. Zakładam przy tym, że przeciętny użytkownik serwisu szaradziarskiego posiada podstawowe umiejętności posługiwania się słownikami online i czytania ze zrozumieniem. Wszelkie reklamacje są rozpatrywane z życzliwością, ale słowa spoza Słownika języka polskiego PWN zaliczyć nie mogę.
Pozdrawiam.

Drogi Panie.
Z czytaniem ze zrozumieniem jest jak z pisaniem niejednoznacznym.Wszystko zależy od tego co się chce przeczytać/napisać.Pisząc "...aby powstała krzyżówka złożona z rzeczowników pospolitych(sjp.pwn.pl)o początkowych..." zapewne miał Pan na myśli rzeczowniki WYSTĘPUJĄCE w podanym słowniku? Czy jednak jest Pan w zupełności pewien że zamysł swój sprecyzował Pan w sposób jednoznaczny? I że tak użyty tytuł słownika nie określa sposobu rozumienia zwrotu "rzeczownik pospolity"?
Znając maszynę o nazwie "KASZLARKA",nie sprawdziłem występowania tego słowa w "sjp.pwn.pl" sprawdziłem natomiast zwrot "rzeczownik pospolity" i uznałem że jak najbardziej "kaszlarka" odpowiada definicji zawartej w tym słowniku.W związku z powyższym,ponownie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej reklamacji.
Pozdrawiam.