Trudny anagram, kto pomoże?

wiadomości: 2 rozmówcy: 2

Od długiego czasu próbuję rozwiązać taki ANAGRAM, czy ktoś jest w stanie coś wymyślić?

Tytuł: Śni wiewiórka, że...

_ _ /_ _ _ _ , _ _ /_ _ _ przerywanym dzięcioła stukaniem,
śni wiewiórka, że się pławi w orzeszkach i pestkach.
I że z porą owocową, co rychło nastanie,
czeka ją, tu, na tym drzewie, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ fiesta!

We śnie co raz / czereśniowa