S.O.S.

wiadomości: 1 rozmówcy: 1
 kony

dawniej okładka książki lub zeszytu