PASCAL/PASKAL

wiadomości: 4 rozmówcy: 2
 mz

http://szarada.net/crossword/finished/moga-interferowac-jednostka-pojemnosci-elektrycznej/

W języku polskim poprawną formą jest paskal.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jednostka_pochodna_uk%C5%82adu_SI

Podobne kłopoty sprawia też kandela, wolt, kulomb czy bekerel...

 mz

Z tego co pamiętam to są przypadki, kiedy tego typu rzeczy są uznawane. CHIP/CZIP, CATANIA/KATANIA itp.

Faktycznie są to często trudne przypadki do rozsądzania. Tam, gdzie to możliwe, staramy się trzymać oficjalnych wykładni odpowiednich komisji/urzędów. Tak jest w przypadku np:

- spolszczeń nazw geograficznych. O ile są ustalone, to trzymamy się wytycznych Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej

- nazw jednostek fizycznych. Trzymamy się ustaleń Głównego Urzędu Miar.