panorama 06.04

wiadomości: 2 rozmówcy: 1

Brakuje określenia pionowego wyrazu, krzyżującego się się z Bosnia

jaki wpisać wyraz pionowy?