obcojęzyczne słowa

wiadomości: 3 rozmówcy: 3

Moim zdaniem obcojęzyczne słowa w normalnej krzyżówce nie powinny być ale zamiast tego możnaby było zrobić kategorie krzyżówek obcojęzyczne.

Pisząc obcojęzyczne masz na myśli obcojęzyczne nazwy własne, słowa polskie obcego pochodzenia czy słowa w językach innych niż polski?

raczej to 3