metamorfozy trudne - 08

wiadomości: 5 rozmówcy: 4

Przytaczam objaśnienie do krzyżówki:

Wszystkie użyte słowa są powszechnie znane. Aby rozwiązanie zostało uznane za prawidłowe, wszystkie użyte w nim wyrazy muszą być zawarte w słowniku języka polskiego PWN (wątpliwe słówka można sprawdzić na stronie http://sjp.pwn.pl/),

...a więc BRUT który wpisałem jest umieszczony w sjp.pwn.pl,tak więc należą mi się punkty z powrotem,w/g powyższego regulaminu i dodanie jako odpowiedź alternatywną

mam tylko wątpliwości, czy to jest rzeczownik w mianowniku:
brut [wym. brit] «o szampanie: bardzo wytrawny»

wygląda na przymiotnik...

GRAB
GRAT (stary lub zniszczony mebel)
BRAT (każdy z synów mających wspólnych rodziców w stosunku do drugiego syna lub córki)
BRUT (o szampanie: bardzo wytrawny)
BRUD

skoro tylko BRUT nie został zaakceptowany to proszę o zwrot reszty pkt za słowa GRAT i BRAT

Ja sprawdzając słowo BRUT czy znajduje się w sjp.pwn.pl nie miałem wątpliwości że jest nieprawidłowe. Może,albo wygląda że jest to przymiotnik,ale jest w liczbie pojedyńczej,bo pytamy jaki = wytrawny,l.m.= jakie = wytrawne.
No cóż, trudny orzech do zgryzienia !
Pozdrawiam.

Moim zdaniem, użycie słowa BRUT jest prawidłowe. Nie ma w tym przypadku znaczenia, czy wogóle jest przymiotnikiem. Przede wszystkim jest to określenie przypisane do konkretnego wyrobu. Czytając tylko samo słowo BRUT na etykiecie lub kartonie, wiemy właściwie wszystko o zawartości opakowania, którego dotyczy.
BRUT jako przymiotnik określa nam typ szampana, podobnie jak na przykład CZYSTA mówi nam o typie wódki, którą produkują różne Polmosy.
Przymiotnik CZYSTA przyjmuje w tym wypadku znaczenie rzeczownikowe, czyli spełnia warunki słowa prawidłowo użytego w krzyżówce.
Wiedząc o jakże ludzkiej potrzebie upraszczania wszystkiego - również języka - bliski jest czas, gdy usłyszymy zwrot w rodzaju:
- Co pijesz kochanie, bruta, czy sweeta?

Kto wie, może już gdzieś się tak zdarzyło?
.
Jest tylko pewien problem: czy serwer wytrzyma kolejną alternatywę, czy trzeba będzie usunąć zadanie?