Majster Mind 04

wiadomości: 1 rozmówcy: 1

W końcowym "prawidłowym" rozwiązaniu pojawia się cyfra 4, której nie ma w diagramie. Skąd się wzięła? Rozwiązałam zadanie, ale odjęto mi punkty za rzekomy błąd (w moim rozwiązaniu na końcu jest 2, w "prawidłowym" 4 - ale 4 nie występuje w zadaniu).
Uważam, że powinno mi się to zadanie zaliczyć w całości.