lei / lej

wiadomości: 2 rozmówcy: 2

Waluta Rumunii - Geografia-10

Ok, dopuszczam lei jako formę liczby mnogiej od Lej.