Kulawa kula w krzyżówce dnia (28.02.2010)

wiadomości: 1 rozmówcy: 1
 LCF

Proszę o zwrot punktów wszystkim którzy użyli kuli w liczbie pojedynczej, a nie mnogiej, gdyż nie jest rzeczą nadzwyczaj dziwną spotkać kaleki z jedną kulą, a kręgle są rozbijane raczej jedną kulą, a grać można zarówno jedną jak i wieloma.
Z góry dziękuję w imieniu swoim i niesłusznie pokrzywdzonych