Koło=Okrąg??

wiadomości: 4 rozmówcy: 4

W którejś z dzisiejszych krzyżówek w wyścigu pojawiło się hasło Koło. Z przyczyn (przynajmniej dla mnie ) oczywistych nie wpisałam jako rozwiązanie okrąg, który jednak okazał się poprawną odpowiedzią. Tak więc. Od kiedy KOŁO=OKRĄG?
Oświećcie mnie.

Oczywiście koło to zupełnie co innego niż okrąg. Uczono tego w szkole. Koło to figura płaska, zawierająca wszystkie punkty oddalone od środka koła w odległości ównej lub mniejszej niż promień koła, a okrąg tylko te punkty, leżące w odległości równej promieniowi. Upraszczając okrąg jest to sama linia ograniczająca koło.

KOŁO,jak wiele innych wyrazów w języku polskim,posiada wiele znaczeń.

W znaczeniu matematycznym - racja - KOŁO to coś więcej niż OKRĄG. Ale język jest znaczeniowo bogatszy niż definicje i w potocznym znaczeniu koło i okrąg są często tożsame ze sobą; np koło ratunkowe a nie okrąg ratunkowy, chociaż do tego drugiego mu bliżej (na marginesie, gdyby trzymać się logiki definicyjnej to powinien być torus ratunkowy). Język nie jest logiczny. Więc tak, koło=okrąg ale w znaczeniu potocznym. Nawet są kolczyki koła, a nie kolczyki okręgi.