Jolka z parą 304

wiadomości: 2 rozmówcy: 2

Ponieważ encyklopedia PWN podaje obie formy syna Marduka zarówno Nebo jak i Nabu i nie ma to wpływu na hasło krzyżówki może należy przyjąć Nebo jako alternatywę.
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Nabu;3945059.html

Popieram!