Jolka tautogramowa 256

wiadomości: 1 rozmówcy: 1

Proszę o uznanie alternatywy dla określenia "nie obejdzie się bez małej czarnej" zgodnie ze SJP kawiara. Forma ta jest równoważna z określeniem kawiarz. Kawiarz-kawosz, kawiara-kawoszka.